אנשי קשר

מייקל בלום, מאלף כלבים מומחה | 052-3604922