אנשי קשר

מייקל בלום, מאלף כלבים מומחה | 052-3604922
אסף גורני, מאלף כלבים מומחה| 052-3578051